+84 983 035 435
  • NÉT ĐẸP VĂN HOÁ
    NÉT ĐẸP VĂN HOÁ
    Con Người Việt & Văn Hoá Việt

Lễ hội đua ghe ngo

Lễ hội đua ghe ngo là dịp tập trung người Khmer đông đảo nhất, không chỉ từ một tỉnh thành mà từ nhiều tỉnh thành trong khu vực.

Đua ghe ngo của người Khmer gồm hai loại: đua trên cạn và đua dưới nước. Đua ghe ...

123 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Lễ hội Quan Thánh Đế Quân

Lễ hội Quan Thánh Đế QuânLễ hội Quan Thánh Đế Quân là một lễ hội của người Việt gốc Hoa tại Vị Thanh. Lễ hội được cộng đồng người Việt gốc Hoa tại Vị Thanh tổ chức các ngày mùng 10,11,12 và 13 tháng Giêng âm lịch ...

285 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ