+84 983 035 435
  • NÉT ĐẸP VĂN HOÁ
    NÉT ĐẸP VĂN HOÁ
    Con Người Việt & Văn Hoá Việt

Lễ hội Tăm Nghét của người Mnông

Khi lúa đã ngủ yên trong kho, bắp treo lủng liểng đầy xà nhà, năm cũ với những buồn vui cũ đã bay đi cùng những cơn gió từ rừng đại ngàn tràn về. Mùa xuân mới sà xuống đậu trên búp non của những cành cây, ...

203 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Lễ cúng mừng sức khỏe của người Mạ

Lễ cúng mừng sức khỏe được người Mạ tỉnh Đắk Nông coi là một trong những nghi lễ truyền thống quan trọng trong đời sống tâm linh, sinh hoạt hàng ngày.

Lễ cúng sức khỏe được tổ chức không theo một thời gian cố định, mà ...

223 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ