+84 983 035 435
  • NÉT ĐẸP VĂN HOÁ
    NÉT ĐẸP VĂN HOÁ
    Con Người Việt & Văn Hoá Việt

Lễ Kathina của đồng bào Khmer

Lễ Kathina hay còn gọi là Lễ dâng bông, dâng y cà sa của đồng bào Khmer Nam bộ được tổ chức hằng năm trong vòng 1 tháng sau ngày mãn hạ (bắt đầu từ ngày 15-9 đến ngày 15-10 Âm lịch, trước lễ hội Ok-om-bok). Đồng ...

113 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Lễ Ooc-Om-Bok và hội đua ghe ngo

Lễ Ooc-Om-Bok và hội đua ghe ngo diễn ra hàng năm từ ngày 14 đến 15/10 âm lịch, tại sân nhà, sân chùa và sông Maspéro thị xã Sóc Trăng.

Lễ Ooc-Om-Bok

Thời điểm tổ chức lễ hội Ooc-Om-Bok là lúc thời tiết bắt đầu ...

110 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Lễ hội cúng phước biển

Lễ hội cúng phước biển hay còn gọi là lễ hội Chrorumchec, diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 2 âm lịch hàng năm, tại ấp Đôn Chếch, xã Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Ban đầu lễ này chỉ diễn ra ...

286 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Hội Thắc Côn (Lễ cúng Dừa)

Lễ hội Thác Côn còn được dân gian gọi là lễ hội Cúng Dừa, vì thức cúng chủ yếu trong lễ hội này là hàng ngàn trái dừa tươi. Lễ hội diễn ra được tính theo Phật lịch của người Khmer, nhưng thường tương ứng với rằm ...

233 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Lễ hội Nghinh ông

Lễ hội Nghinh ông được tổ chức vào ngày 22/3 âm lịch hàng năm, tại xã Trung Bình, huyện Long Phú với ý nguyện và lòng thành kính cầu xin cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, tai qua nạn khỏi, khai thác được nhiều ...

186 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ