+84 983 035 435
  • NÉT ĐẸP VĂN HOÁ
    NÉT ĐẸP VĂN HOÁ
    Con Người Việt & Văn Hoá Việt

Lễ hội đâm Trâu

Đồng bào Jrai, Bahnar thường tổ chức lễ hội đâm trâu trong khoảng thời gian từ đầu tháng chạp năm trước đến tháng 3 âm lịch năm sau. Người Bahnar tổ chức trong 3 ngày, còn người Jrai tổ chức trong một ngày rưỡi. Lễ hội đâm ...

116 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Lễ Pơ Thi (Lễ bỏ mả)

Hàng năm khi mùa mưa vừa chấm dứt (từ tháng 11 đến hết tháng 4 dương lịch năm sau), khi muà màng thu hoạch xong, cả hai tộc người Bahnar và Jrai ở tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ bỏ mả và họ cùng gọi là Pơ ...

210 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Lễ hội Dúi cầu mùa

Lễ hội Dúi cầu mùa cộng đồng người Ba Na được tổ chức vào cuối mùa khô, đầu mùa mưa, lúa vừa bắt đầu trổ bông (khoảng tháng 5 dương lịch), tại xã Kon Pne, huyện Kbang.

Lễ hội Dúi chỉ có ở duy nhất trong ...

136 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Lễ cơm mới của người Gia - Rai

Vào khoảng tháng 8, tháng 9 hàng năm, thời điểm bắt đầu vào mùa khô, các vạt lúa trên rẫy đã bắt đầu chín, báo hiệu bước vào vụ thu hoạch đó chính là lúc buôn làng Gia - Rai tổ chức Lễ Cơm Mới, cầu mong ...

268 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ