+84 983 035 435
  • NÉT ĐẸP VĂN HOÁ
    NÉT ĐẸP VĂN HOÁ
    Con Người Việt & Văn Hoá Việt

Lễ cầu mưa của người S’tiêng Bù Lơ

Hàng năm vào cứ mùa khô, đầu mùa mưa người STiêng Bù Lơ tổ chức làm lễ cầu mưa theo từng bon (Wăng). Lễ cầu mưa là lễ hội rất quan trọng, do đó công việc chuẩn bị phải chu đáo.

180 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Lễ Bỏ mả

Bình Phước hiện có khoảng 18% dân số là người dân tộc thiểu số như: S’tiêng, M’nông, Kh’mer, Hoa, Tày, Nùng… sống rải rác tại các huyện trên địa bàn tỉnh.Tuy tỉnh Bình Phước thuộc khu vực Đông Nam Bộ nhưng các dân tộc thiểu số sinh ...

126 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Lễ hội “Quay đầu trâu” mừng lúa mới của người S’tiêng

Đây là lễ hội cổ truyền, có từ lâu đời, diễn ra hàng năm vào thời điểm thu hoạch mùa màng xong (tháng 10-12 âm lịch).

Đây là nghi lễ lớn nhất của người S’tiêng ở vùng Bù Đăng, tỉnh Bình Phước và cũng là dịp ...

262 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Lễ hội đâm trâu mừng được mùa

Lễ đâm trâu được tổ chức mừng chiến thắng, khánh thành nhà rông, làm lễ cầu an, lễ phá điềm xấu, điểm gở cho cả buôn làng, cũng có khi chỉ có 1 gia đình đứng ra tổ chức để tạ ơn thần linh nhưng tham gia ...

133 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Lễ hội Miếu Bà

Miếu Bà Thuộc xã Sơn Giang huyện Phước Long, Bình Phước. Miếu do những tù nhân chính trị ở nhà tù Bà Rá bí mật xây dựng năm 1943 và làm bài vị thờ tượng trưng có ghi 4 chữ Hán ” Chúa xứ nương nương” nhằm ...

185 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Lễ tết Chol Chnăm Thmây

Lễ Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây có nghĩa là “Vào năm mới” (còn gọi là lễ chịu tuổi), là lễ Tết lớn nhất trong năm của người Khmer, diễn ra từ 13 đến 15 tháng 3 Âm lịch hàng năm, tại xã Lộc Khánh, Lộc Hưng ...

294 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ