+84 983 035 435
  • NÉT ĐẸP VĂN HOÁ
    NÉT ĐẸP VĂN HOÁ
    Con Người Việt & Văn Hoá Việt

Lễ cúng thần lúa của người Châu-ro (lễ sa yang-va)

Người Châu-ro được gọi bằng nhiều tên khác nhau như: Ph’nôông, Ro, Tô, Xôp, Dơro… Đồng bào tự gọi là Chrau Jro (Chrau: người, Jro: tên bộ tộc). Theo số liệu thống kê năm 1999, dân số người Châu ro là xếp thứ 5 trong số 40 ...

241 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Lễ cúng Yang Koi của người Mạ

Dân tộc Châu Mạ được gọi bằng nhiều tên khác nhau như: Chau Mạ, Chê Mạ, Mạ Ngan, Mạ Xôp, Mạ Tô, Mạ Xrê… Theo số liệu thống kê năm 1999, số người Châu Mạ trong toàn tỉnh xếp thứ 10 trong số hơn 40 dân tộc ...

277 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Lễ cúng Lơh– Yang – Rơ của người Kơho

Cộng đồng dân tộc Kơho có nhiều nhóm như:Xre; Nôp; Cơ Don; Chil; Lạt; T’ring…, sống xen kẽ và giao lưu chặt chẽ với các dân tộc mạ và Mnông anh em nên một số nhóm Kơho phó phân biệt với hai dân tộc trên. Người Kơho ...

244 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Lễ đâm trâu của người Kơho

Lễ đâm trâu (Nhôxarpu) là một lễ hội quan trọng của cộng đồng dân tộc Kơho. Lễ hội diễn ra trong dịp cúng cầu an cho làng hay để thông báo với toàn thể dân làng về mối tình anh em vừa kết nghĩa. Lễ hội Đâm Trâu ...

251 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Lân

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Lân, phường Hoà Bình, thành phố Biên Hoà, được tổ chức và từ ngày 12 tháng 14 tháng 12 âm lịch hàng năm.

Ngày 23 tháng 10 năm 1720, Trấn Biên Đô đốc tướng quân Trần Thượng Xuyên mất. Để ...

118 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Lễ hội cúng bà ở Miễu

Lễ hội cúng Bà ở mỗi miễu một khác, tùy vào ngày vía của mỗi Bà. Những ngày sóc, vọng, ngày Tết, ngày vía đất, các miễu Bà được mở cửa cúng một lễ nhỏ bằng nhang, đèn, bông, bánh trái. Ngày vía mới là lễ chính. ...

106 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Lễ hội dựng nêu tại làng dân tộc Châu Ro

Lễ hội dựng nêu tại làng dân tộc Châu Ro diễn ra vào những ngày cuối tháng Chạp hàng năm, tại Nhà văn hóa dân tộc Châu Ro (ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc).

Hàng năm cứ đến ngày lễ hội không khí ...

219 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ