+84 983 035 435
  • Bụi & Phượt
    Bụi & Phượt

Chùa Xiêm Cán

Bạc Liêu là trong 13 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, là một vùng đất trù phú với những cánh đồng lúa bạc ngàn cò bay thẳng cánh, những...

127 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

KDL Nhà Mát

Bạc Liêu là trong 13 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, là một vùng đất trù phú với những cánh đồng lúa bạc ngàn cò bay thẳng cánh, những...

298 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Nhà Công tử Bạc Liêu

Bạc Liêu là trong 13 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, là một vùng đất trù phú với những cánh đồng lúa bạc ngàn cò bay thẳng cánh, những...

192 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Vườn chim Bạc Liêu

Bạc Liêu là trong 13 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, là một vùng đất trù phú với những cánh đồng lúa bạc ngàn cò bay thẳng cánh, những...

163 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Khu DLST Hồ Nam

Bạc Liêu là trong 13 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, là một vùng đất trù phú với những cánh đồng lúa bạc ngàn cò bay thẳng cánh, những...

299 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

DTLS Đồng Nọc Nạng

Bạc Liêu là trong 13 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, là một vùng đất trù phú với những cánh đồng lúa bạc ngàn cò bay thẳng cánh, những...

187 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Đền thờ Bác Hồ

Bạc Liêu là trong 13 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, là một vùng đất trù phú với những cánh đồng lúa bạc ngàn cò bay thẳng cánh, những...

167 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Khu lưu niệm Ns. Cao Văn Lầu

Bạc Liêu là trong 13 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, là một vùng đất trù phú với những cánh đồng lúa bạc ngàn cò bay thẳng cánh, những...

289 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Thành Hoàng Cổ Miếu

Bạc Liêu là trong 13 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, là một vùng đất trù phú với những cánh đồng lúa bạc ngàn cò bay thẳng cánh, những...

251 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ