+84 983 035 435
  • Bụi & Phượt
    Bụi & Phượt

Chùa Xiêm Cán

Bạc Liêu là trong 13 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, là một vùng đất trù phú với những cánh đồng lúa bạc ngàn cò bay thẳng cánh, những...

178 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

KDL Nhà Mát

Bạc Liêu là trong 13 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, là một vùng đất trù phú với những cánh đồng lúa bạc ngàn cò bay thẳng cánh, những...

183 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Nhà Công tử Bạc Liêu

Bạc Liêu là trong 13 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, là một vùng đất trù phú với những cánh đồng lúa bạc ngàn cò bay thẳng cánh, những...

165 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Vườn chim Bạc Liêu

Bạc Liêu là trong 13 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, là một vùng đất trù phú với những cánh đồng lúa bạc ngàn cò bay thẳng cánh, những...

218 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Khu DLST Hồ Nam

Bạc Liêu là trong 13 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, là một vùng đất trù phú với những cánh đồng lúa bạc ngàn cò bay thẳng cánh, những...

252 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

DTLS Đồng Nọc Nạng

Bạc Liêu là trong 13 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, là một vùng đất trù phú với những cánh đồng lúa bạc ngàn cò bay thẳng cánh, những...

167 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Đền thờ Bác Hồ

Bạc Liêu là trong 13 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, là một vùng đất trù phú với những cánh đồng lúa bạc ngàn cò bay thẳng cánh, những...

105 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Khu lưu niệm Ns. Cao Văn Lầu

Bạc Liêu là trong 13 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, là một vùng đất trù phú với những cánh đồng lúa bạc ngàn cò bay thẳng cánh, những...

294 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ

Thành Hoàng Cổ Miếu

Bạc Liêu là trong 13 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, là một vùng đất trù phú với những cánh đồng lúa bạc ngàn cò bay thẳng cánh, những...

257 thành viên đã đến đây

KHÁM PHÁ